Σίσυφος. Ο μύθος του ανθρώπου που ξεγέλασε τον θάνατο.

Σίσυφος. Ο μύθος του ανθρώπου που ξεγέλασε τον θάνατο.

Ο Σίσυφος ήταν γιος του Αιόλου και της Εναρέτης. Ήταν περίπλοκος χαρακτήρας. Ήταν ονομαστός για την πονηριά και τη σοφία του, ενώ ταυτόχρονα ήταν και πετυχημένος ηγέτης που ίδρυσε τα Ίσθμια, που ήταν αθλητικοί αγώνες και γίνονταν κάθε δύο χρόνια κοντά στην Κόρινθο. Ωστόσο λέγονται και ιστορίες για τον Σίσυφο, […]

error: Content is protected! Copyright @2020 Ιστορικές Μνήμες. All Rights Reserved.