Βυζαντινή διπλωματία. Ένα “όπλο” φθηνό και απόλυτα επιτυχημένο.

Βυζαντινή διπλωματία. Ένα “όπλο” φθηνό και απόλυτα επιτυχημένο.

Η συμβατική θεώρηση της διπλωματίας είναι αυτή που την θέλει ως διαπραγμάτευση και συμβιβασμό που οδηγεί στην τακτοποίηση των διαφορών. Ωστόσο, η ιστορία συχνά ανατρέπει αυτή την άποψη. Η διεξαγωγή των διεθνών σχέσεων είναι επίσης  πάλη ανάμεσα στα εθνικά συμφέροντα και η διπλωματία μπορεί ν’ αποδειχθεί αποτελεσματικότατο όπλο. Σε μια […]

error: Content is protected! Copyright @2020 Ιστορικές Μνήμες. All Rights Reserved.