Λουκάς Νοταράς. Πιστός πατριώτης ή «φιλότουρκος». Τα πεπραγμένα ενός αμφιλεγόμενου ανδρός.

Λουκάς Νοταράς. Πιστός πατριώτης ή «φιλότουρκος». Τα πεπραγμένα ενός αμφιλεγόμενου ανδρός.

Ο Λουκάς Νοταράς υπήρξε ο τελευταίος «Μέγας Δούκας» της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στην ιστορία έχει μείνει με την ανθενωτική του στάση και με τον χαρακτηριστικό του λόγο «κρειττότερον εστίν ειδέναι εν τη μέση τη πόλει φακίολον βασιλεύον Τούρκων ή καλύπτραν Λατινικήν». Όσοι διαβάσουν το τι συνέβη στην Κωνσταντινούπολη με την […]

error: Content is protected! Copyright @2020 Ιστορικές Μνήμες. All Rights Reserved.