Βαράγγειος Φρουρά. Οι Βίκινγκ φρουροί του Αυτοκράτορα.

Βαράγγειος Φρουρά. Οι Βίκινγκ φρουροί του Αυτοκράτορα.

Μεταξύ των μισθοφόρων του 10ου και του 11ου αιώνα ξεχωρίζει αναμφίβολα η περίφημη Φρουρά των Βαράγγων. Η περιοχή προέλευσης τους ήταν η Βόρεια Ευρώπη. Υπάρχουν άφθονα ανέκδοτα και ιστορίες για τα κατορθώματά τους στους μύθους της Ισλανδίας, τα γνωστά sagas, του 12ου και 13ου αιώνα. Σύμφωνα με μια πρόσφατη εκδοχή, […]

error: Content is protected! Copyright @2020 Ιστορικές Μνήμες. All Rights Reserved.