Καταλανική Εταιρεία. Ένα όπλο που εκπυρσοκρότησε.

Καταλανική Εταιρεία. Ένα όπλο που εκπυρσοκρότησε.

Στις αρχές του 14ου αιώνα ο Ελλαδικός χώρος ήταν κατακερματισμένος ανάμεσα σε κτήσεις που ανήκαν στον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ανδρόνικο ΙΙ Παλαιολόγο και σε Φράγκους φεουδάρχες κληρονόμους των Σταυροφόρων που άλωσαν την Κωνσταντινούπολη το 1204. Ο Αυτοκράτορας είχε υπό τον έλεγχο του την Μακεδονία, την Θράκη, τον Μυστρά, την Κωνσταντινούπολη και […]

error: Content is protected! Copyright @2020 Ιστορικές Μνήμες. All Rights Reserved.