Η μάχη της Αντιόχειας του Μαιάνδρου. Ο Θεόδωρος Λάσκαρης συνθλίβει τους Σελτζούκους.

Η μάχη της Αντιόχειας του Μαιάνδρου. Ο Θεόδωρος Λάσκαρης συνθλίβει τους Σελτζούκους.

Τον Απρίλιο του 1204 η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Λατίνων σταυροφόρων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στον ελλαδικό χώρο αλλά και στη Μικρά Ασία σταυροφορικά κράτη. Εκτός όμως από αυτά δημιουργήθηκαν και κράτη από πρώην Βυζαντινούς αξιωματούχους και αριστοκράτες με απώτερο σκοπό την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης και την […]

error: Content is protected! Copyright @2020 Ιστορικές Μνήμες. All Rights Reserved.