Κωνσταντίνος Α’. Ο Βασιλεύς – Στρατηγός.

Κωνσταντίνος Α’. Ο Βασιλεύς – Στρατηγός.

«Όπως δεν δίνατε στον ουρανό να υπάρξουν δυο ήλιοι έτσι ούτε και στη Γη δεν δίνατε να  υπάρξουν δυο κυρίαρχοι» Μέγας Αλέξανδρος προς τον Δαρείο Βασιλέα των Περσών. Ο Κωνσταντίνος ο Α της Ελλάδος αποτελεί μια ιδιόμορφη όσο και παρεξηγημένη προσωπικότητα για την Ελλάδα του 20ου αιώνα. Μαζί με τον […]

error: Content is protected! Copyright @2020 Ιστορικές Μνήμες. All Rights Reserved.