Ιερός Λόχος. Το μέσο των Θηβών προς την Ηγεμονία των Ελληνικών πόλεων.

Ιερός Λόχος. Το μέσο των Θηβών προς την Ηγεμονία των Ελληνικών πόλεων.

Είναι γνωστό ότι η Σπαρτιάτικη «πολεμική μηχανή» ήταν μια από της πιο ισχυρές ολόκληρου του αρχαίου κόσμου. Πως εξάλλου θα γινόταν διαφορετικά, μιας και η «τέχνη του πολέμου» αποτελούσε μέρος της καθημερινότητάς τους, μαζί με την σκληρή εκπαίδευση έτσι ώστε να είναι πάντα έτοιμοι και μάλιστα με μόνη επιλογή τη […]

error: Content is protected! Copyright @2020 Ιστορικές Μνήμες. All Rights Reserved.