Κροίσος, ο απερίσκεπτος Βασιλιάς των Λυδών που διέβη τον Άλυ.

Κροίσος, ο απερίσκεπτος Βασιλιάς των Λυδών που διέβη τον Άλυ.

Ο βασιλιάς της Λυδίας Κροίσος, γιος του Αλυάττη της δυναστείας των Μερμνάδων, ήταν ξακουστός σε όλο τον αρχαίο κόσμο για τα αμύθητα πλούτη του. Τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του ήταν ένδοξα, αφού υπέταξε όλα τα έθνη ανάμεσα στο Αιγαίο Πέλαγος και τον ποταμό Άλυ, καθιστώντας έτσι φόρου υποτελείς σε […]

error: Content is protected! Copyright @2020 Ιστορικές Μνήμες. All Rights Reserved.