Ιωάννης Μεταξάς. Ο ηγήτορας της προσπάθειας ενός Έθνους  να παραμείνει ελεύθερο.

Ιωάννης Μεταξάς. Ο ηγήτορας της προσπάθειας ενός Έθνους να παραμείνει ελεύθερο.

«Ηγούμαι, προηγούμαι, προπορεύομαι, είμαι αρχηγός, οδηγώ, διευθύνω και κυβερνώ». Οι ηγέτες προπορεύονται και οδηγούν. Οι αγαθοί οδηγούν τους λαούς που τους ακολουθούν σε επιτυχίες, σε νίκες, ακόμα και σε θριάμβους. Οι κακοί, σε αποτυχίες και καταστροφές. Οι περισσότεροι ηγέτες έχουν μεικτό “μητρώο”, που περιλαμβάνει μεγάλες και μικρές στιγμές. Η αναζήτηση […]

error: Content is protected! Copyright @2020 Ιστορικές Μνήμες. All Rights Reserved.